ISTANBUL

Podeli sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on VK
VK
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print

ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6.veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.

6 dana / 3 noćenja – BUS prevoz

06.03.-11.03.2020.

Program putovanja:

1.dan 06.03. – NIŠ – ISTANBUL – Polazak iz Niša u popodnevnim časovima (o tačnom vremenu i mestu polaska bićete informisani dan pred put). Vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i radi odmora.

2.dan 07.03. –  ISTANBUL – Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bulevar Adnana menderasa, Aksaraj, most Kemala Ataturka, Valensov akvadukt, Zlatni rog, Bešiktaš, Galata most …  Nakon razgleda smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje

3.dan 08.03. – ISTANBUL – DoručakFakultativno razgledanje Istanbula, pešačka tura sa vodičem. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Hipodroma. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče, nezaboravan show sa trbušnim plesačicama, folklornim ansamblima sa prilagođenim programom, bacačima noževa i večerom. Noćenje.

4.dan  09.03.  – ISTANBUL – DoručakFakultativni izlet: Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji (obilazak Istanbula sa vode, jednim od najvažnijih moreuza na svetu, gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem.. Po završetku krstarenja odlazak na fakultativni izlet, poseta Dolmabahce palate.Noćenje.

5.dan 10.03.  –  ISTANBUL-NIŠ – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Miniaturk, Eyup i vidikovac Pierre Loti. Odlazimo do brežuljka Pierre Loti do čijeg vrha dolazimo žičarom. Slobodno vreme za odmor u legendarnoj starinskoj kafani iz koje se proteže predivan pogled na Zlatni rog i grad. Nakon pauze spuštamo se niz brežuljak kroz islamsko groblje. Na kraju stižemo do Eyupa, razgledanje džamije. Nastavljamo do „Turske u malom“ – do Miniaturka, gde su izgrađene najvažnije zgrade Turske i bivšeg Osmanskog carstva u minijaturi, prikazane na otvorenom. Popodnevni polazak za Srbiju. Vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi obavljanja carinskih formalnosti.

6.dan  11.03.  – NIŠ  – Dolazak u Niš u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom na relaciji navedenoj u programu,
 • smeštaj u hotelu 3* u Istanbulu  na bazi tri noćenja sa doručkom ( dvokrevetne ili trokrevetne sobe)
 • panoramsko razgledanje Istanbula,
 • organizacija i realizacija programa putovanja,
 • usluge turističkog vodiča/pratioca grupe .

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika,
 • ulaznice  koje nisu navedene u programu putovanja,
 • obavezno zdravstveno osiguranje,
 • doplata za 1/1 sobu 70% od cene aranzmana.

 NAČIN PLAĆANJA:

-30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

-30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u tri mesečne rate posle puta, čekovima  ili administrativnom zabranom.

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.

BITNE NAPOMENE:

1.     Za putovanje u Republiku Tursku potreban je biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 6 meseci nakon završetka putovanja

2.     Putovanje nije zamišljeno kao šoping tura, kupovina nije prioritet, tako da je dozvoljena količina prtljaga JEDAN kofer po putniku, dodatni prtljag se naplaćuje 30€ po koferu.

3.     Obavezana je uplata jednog od fakultativnih izleta.

 Fakultativni izleti:

 1. Aja Sofija,  Plava Džamija, Hipodrom – 25€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča),
 2. Topkapi palata – 20€ bez Harema (cena  obuhvata ulaznice i usluge vodiča),
 3. krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije – 20€ (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča)
 4. Obilazak Dolmabahče palate – 25€,
 5. Tursko veče – 30€,
 6. Vidikovac + Eyup + Miniaturk – 10€ ( obuhvata prevoz, pratioca grupe, dodatno se plaća ulaznica za Minaiaturk – 15 turskil lira i karta za žičaru do vidikovca Pierre Lotti – 2,4 turske lire, cena je trenutna u momentu izrade programa i podložna je promeni).

Napomena u vezi fakultativnih izleta: Obavezana je uplata jednog od fakultativnih izleta. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

 *U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

*Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave, izbor sedišta u autobusu se doplaćuje 20€ po osobi.

 Opšte napomene:

•Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

•Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu

•Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu

•Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA

•U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

•Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

•Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku

•Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste

•Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

•VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice

•Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije

•Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor

*minimalni broj putnika za realizaciju ovog programa je 60. u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo povećanja cene ili spajanja sa drugom agencijom. u slučaju otkaza  otkazni rok agencije je minimum 5 dana pred put.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije sa licencom broj OTP 2/2019.

Turistička agencija Mytos Tours je ovlašćeni subagent prodaje.

Podeli sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on VK
VK
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print